Skip to main content

Full text of "Praemissa sunt epigrammata Graeca ex marmoribus collecta [microform]"

See other formats


MASTER 

NEGA TIVE 

NO. 93-81553-3 MICROFILMED 1993 
COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK as part of the 
"Foundations of Western Civilization Preservation Project" Funded by the 
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES Reproductions may not be made without permission from 

Columbia University Library COPYRIGHT STATEMENT The copyright law of the United States - Title 17, United 
States Code - concerns the making of photocopies or 
other reproductions of copyrighted materlal. 

Under certain conditions specified in the law, libraries and 
archives are authorized to furnish a photocopy or other 
reproduction. One of these specified conditions is that the 
photocopy or other reproduction is not to be "used for any 
purpose other than private study, scholarship, or 
research." If a user malces a request for, or later uses, a 
photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair 
use," that user may be liable for copyright infringement. 

This institution reserves the right to refuse to accept a 
copy order if, in its judgement, fulfillment of the order 
would involve violation of the copyright law. AUTHOR: no author TITLE: PRAEMISSA SUNT 
EPIGRAMMATA... 

PLACE: 

BONNAE 

DA TE : 

1819 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES 
PRESERVATION DEPARTMENT 

BIBUOGRAPHIC MTrR nFORM TARnPT ^ Master Negative # Original Malerial as Filmed - Existing Bibliographic Record NYCG9:4-&4i7i i>CF:? 
InT:? kTy p : a 

GPCs? 
Kt P : ? 
Dh: STss 
MOD: 
B 1 : ? 
C?ii7 KK: FkN: 
bNK : 
PIC: ? 
Fb i : ? 
COL: BKS/SAvfc Books FUL/BIB 
Kecord i of u - SavE r^cord 
UNi 

ID:NYCG93-B4i7i 
CC:9668 BLT:am 
<-P:gw Lslat 
PC:s PD:igi9/ 
MHD: OR: POL: 
040 NNC=:|cNNC 

-A.nL epiq.ammafca braeca ex marmoribus collecta= i hCmicroformJ Acquisi tions HG: EL: 
aTC: 
COn : ? ? ? 
ILC:???? 
EHL: nVCG- aDs 05-11-93 
UD: 05-11 -93 1 1 : ? 
GEn : BSE -ilfaU 
300 
LD6 
C'D Bannaec=ib)ypis Ku pf er ber qer ianis, 
14 p. 

ORIG 

05-1 i -93 = I c i 8 i V Restrictions on Use: fJh^„ SIZE:___^^^^^_, TECHNICAL MICROFORM DATa""" 
REDUCTION RATIO:7_2^^v: IMAGE PLACEMENT: lA /llA IB IIB 

DATE FILMED: ij •jrA'-^ INITIAic ^^^ 
c 
Association for Information and imaga iNanagamant 

1100 Wayne Avenue. Suite 1100 
Silver Spring. Maryland 20910 

301/587-8202 
Centimeter 

1 2 3 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii m Inches ^ Um 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

linillllllllllllllllMllllllllllllllllllllMlMllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll n n 14 15 mm 

III||| |||[m|j[ 1 1.0 1.1 1.25 I I II I 45 

m 
m 13^ 

140 1.4 ■ 2.2 2.0 1.8 1.6 TTT 
MflNUFPCTURED TO fillM STfiNOnRDS 
BY OPPLIED IMflGE, INC. -t?"" .. ^'^' 15: l^ m B- 
Ui ^o 
Columbia «niber Jiitp \ 

mtijeCitpof^togorfe LIBRARY 
^ „ OjyjL^ •Vib.l 
DIEM NATALEM REGIS POTENTISSIMI ET CLEMENTISjSIMI FRIDERICI GUILELMI III. D IB III. A U G U ST I ORATIONE CELEBRANDUM INDICIT R E C T O R cuM S E N A T U. ^ c- ^- * ''*« 
/ Prcemiasa sunt epigrdmmata Grceca ex marmoribiis collecta. "« m iii—i*»*»»!»'*»^ B O N N ^^ 18 19* Typis Kupferbergerianis. \, 

V^uod Jacobsiu5 , vir praestantissimus , Brunckii secutus exemplum , epigrammata 
ez libris et marmoribus coUecta utrisque suis, quibus aeternum de Anthologia 
Graeca promeritus est , editionibus , corollarii Ipco , subiunxit , gratiam habent et 
semper habebunt omnes Graecarum litterarum studiosi , tum quia multa sunt inter 
ea sensuum atque dictionis nativa venustate et grata simplicitate insignia , quae in 
libris minus vulgaribus , non ad litterarum Graecarum , sed ad reconditiorem anti- 
quitatis scicntiam pertinentibus delitentia, multorum poeseos Graecae condorum 
promorum vel ex doctlssimis notitiam fugere potuissent, tum quia variis huius generis 
reliquiis in unum coUatis et cumulatis facilius , quam late patuerit inter Graecos 
sermonis poetici et metrorum peritia quaedam ac usus , quatcnus scilicet hoc eJi 
lapidariae Musae fetibus aestimatur, censeri atque computari potest. Quare operae 
pretium visum est , si quae epigrammata vel dudum edita a duumviris istis cele- 
berrimis praetermissa , vel nuperrime in itinerariis vel ubiubi in lucem protracta 
reperissemiis , in fasciculos subinde constricta , ad largas illorum messes apponere- 
mus ; non quo curiose omnia excuteremus , docteque et copiose illustrando absol- 
veremus, scd nc nimium quantum dispersa diutius a multis ignorari pateremur. 

Ep igr ammata sepulcr alia. U 

^}X(^k ^^mrofjwAGi 'Avm(S}xivv\j oht Tro^em 
•S"^£4ajUL5i/oic j TUjULjSoi/ Tov^s S-Qci/ovj sKaXev, 
Ex Sluartl libro praeclaro The antiquities of Athens T. I. p. Sa. Inscriptio 
Athenis reperta , elegaiis ea et mitiorem , quae Atlicniensium servis esse solebat, 
conditionem testificans. Ac nescio an non parum humanitatis conspiciatur vel iu 
verbo T^£<p£(j3-<xi liberalitcr ad dominorum rationem designandam delecto. A^jktto- 
Q\)VA vox est Homerica. Componi potest distichon in Append. Jacobs. p. 858. 
nr. 5 18, ab Juvenatio \\\ T. Liv. Hist. /.91 fragm. p. 40 latine expressum: 

Hippocrates dulci posuit monumenta Philino 
Servo. haec , omnigenae pignus amicitiae. SUfflOC TO^TVVIOi XaXltOTTHf. 

Mwfxa (JixaioffuW >tai ffu<r)eoiTu'w« ae«TH« « 
SuffivM {(TTMffay toTJk aTocpS^iMSVou. 
Inscriptio Alhcmensis; ex schedis Mustoxidi , quam una cum sequeuti, itcn. 
Athenie„si,Bceckhio, doctissimo viro, acceptam ferimus. Lapis imaginem sen» 
t sella sedentis habet exsculptam. Caeterum ipsa distichi forma a lapic.da ex- 
l2 t> tenninatione genitivi oD, ut saepe, exaratum est AnO<1.0IMENa. 
^LrW^., formula monumentorum huiusmodi soJenuis 'Vid. JacoU Appen^ 
,51 832 855 etc. Inauditum est nomen XaXwW, pro XaM-.o/OTTM? , m« 
l:Le fallimur; (cuiusmodi contractionis quaedam aha in Graecorum etiam hngua 
toveniuntur exempla) hoc autem pro Xa^.oxom, i- e. XaX.oW, "t aeTveo.oxo^, 
7Z argentariJ, qui et «^50K0T.<« audit, apud A^nen. V. p. .O^ »• et or/- 

^lAONaAECAnPICKOC 
EBAOMON . . . KETOCKAKONHAI 

. ZiHTOTErAPME 
dAKPTOEICAlAHCCTNEPElA 

CINHICTQCEN 
TTMBOCAECTONOEICOAE 

ICXEfOCPATETrKTAI 
ArxOTNTMOAaNOOENA . • 

ACTTA0HNHC 
nAClNArrEAEElNNEnAPO . . 
ECCONENOICT 

(^axguogic *aTJ)t? * * Mr(rrw(T2y. 

Tl>V^Cs J6 «TTOyOgrC oJg VcrXgl , O^ ?i TgTUi^Tat 

«'/Xou Nwacov, o3f»/ a£) ofTTU 'A^hv>t« 
xao-iv a77gX£'6ii/ juig xa§ou<rr^ t i<j<joixivoii th. 
Ex schedis Founnot.ti ineditis. Sepukrum situm fuisse ^idetur prope Nym- 
plmcum in llcxuosis reccssibus, «adc prospectus uon pateret ad urbem ^uamvis yicinam, ita ut viatores ex epigraphe monmnenti puero Atheniensi consecrati se 
in Athenarum viclnia esse discete possent. Fourmontus quaedam perperam legisse 
videtur, ut lit«ram K ante gTO^ in versu secundo, 

■ • . 4. • 

'EttI SVtOTiOU TOD E'A.V^QV, 

^Cl ^gTvo/, SvtOTiM? oJ* 'A^Vii'op iv Ma^aS^Gow 

KgTjULai, a^ia-T£U(7a4 e^ctm gV xoXgjULy- 
Ex Diario Classico Londinensi Fasc. xxxii. p. SgS , ubi hoc et proxime se-" 
quen^ epigramma leguntur hoc instructa lemmate : « Epitaphia duo , ab Angelo 
Maio, vel ab alio quoyis nuper reperta. « 

'Et) T/jULCO^/O^ TOU M/ (T^JrvS^gCOTOU* 

T/jULCO'*/ gyS^aJg vtfc7/xa/, ut(3 v}\uv6iQ Ko^/vS^ou 
IJjx^voijj.evo<; JTnoiaT (TU J', g) ^eVe, julm ja' £>.£ai^g' 
r Koi 7a^ g7G) (Tg C^o^ s'^^!' MX9>i^a juaK* alvcoc. 

Hoc epigramma, idque solum inter ea, quae his compleetuntur pagellis, me-- 
rus ingenii lusus est. Timpnem , Echecratidae filium , Colyltensem , in proelio ad 
Corinthum mortem occubuisse ahunde non noveramus. Cammentus aliquis fuerit^ 
Timonem ad explendum odium b^rbaris vehit generis humani inimicis Graeco- 
rumque populi exstirpandi cupidissimis se adiunxisse socium. Huic et praecedenti 
epigrammati portentosa quaedam subiuncta sunt scholia , quibus et Scotii cladem 
de poemate cadente intelligendum esse, et Timonem libros scripsisse declaratur. 
Prius; 2vtOTia< ouTO? SxuS-n^ viv, oc i<; ''EXXaJa aipmojULgyos, g§ iULsV 7rohefiiv,(x xo/Mua- 
Ta (jvv Jo?H Tivi eyqoc-^.svy iv Jg tco g'^JoVy, Ma^a^-cow wVojULadiULgi/y , ttoXv icrqxxKi/j; 
Alterum: Ti^c^v, Mi(Toiv^^(C7roc KaKoujULgvo^, k 'AS-wWi agV gVa/JguS-Ji, dv^^Od^sk ^i 
^roXXa^ T/i/a^ Xc^^a^ ^iif^yi, Mvw dva^vnQV vai ovX tv^o^v, ToKKa j3/^X/a ^vviy^ot^eVf 
IfOL iv^ei^m 7ra<siv dv2fi(j7roi<; , co^ d^hi^s^i ^taVMTO^ reKevTQv Jg cvv toT^ Sa^Sa^o/-^ 
Ko^iv^QV VQiKio^v.ma^ dTri^xve, l iV 6 

KrzIKOSHNMIAnASiriATPISKAI 
MOIPAAEnANTASaA 

Ar2ENHi0Eor2nnA 

POAEITAMIA 

OrTOKAAONKOSMEl 
nEPIKEIMENONOTNO 

MATrMBor^oriArKrs 

E20HMEINKANO0I 
MENOISINEPnS 
Sic haeo marmoris Messanensis inscriptio ex apograplio , ut videlur , receiw 
ab Anglo quodam facto, in Diario CUissico repraesentatur , Fasc. XX p. 544; 
unde lacunac signoruni respectu non habito sententia prodit satis idonea , solamen 
tsse iuvenum una , naufragio fortasse in freto Siciliae facto , morte consumtorum, 
quod patriae, cuius etiamnum apud iuferos ipsis supersit desiderium, nomen illustre 
singulorum tumulos ornet. 

* QKkvaiu MiS^sou^j G) Trai^ooTra, fXio' . 

o5 To KaXou v.o(jfxei Tre^iMsifievov owofxoc tlV^ou^,' 

- w yKvvLv^ ga-^"' riiixiv v.oiv q>2^iiJ.ivomv £§gc^. 
Genus pronominis ad Cyzicum urbem spectantis defenditur exemplis in 3Iai- 
thaei Grammatica p. na allatis, quibus addere licet vtXeivoTo }ko(iV^ov, supra N. 5. 
In eiusdem Diarii Fasc. XXi p. i8i vel idem , qui illic ediderat, vel ahus vir 
doctus pro priore cu poni volebat Jv, tum demum post fxix nihil desiderari ratus; 
sensum autem hunc esse statuebat satis insulsum: Quorum sepulcra ornat circum- 
iacejis honesta jama, cuius sc. jov VLOLhtv oVojULaTo^, h. e. tcj iv dv.oviiv , amor no- 
his dulcis est vel defunctis, Praeterea insolentem formam coXXujsi/ , quam hinc 
discere dcbuerat , mutat in ciWay , ct postquam mutavit , propter hanc maxime 
fjormam , totam inscriptionem spuriam esse suspicatur , simul tamcu innueas , htte- 
rarum formamet positiouem lacunarumque , si quae fuerint, signationem in apo- 
grapho fovtassc non servatas esse religiose. Enimvero lacuna, quam solam exper- 
tus est hic lapis uuius distichi, suo loco est indicata, quamvi^ non servato numero 
litterarum singidis versiculis conprehensarum, ut apparet exJluratorio p. DCCXLVIII, 
4 , qui hane inscriptionem olim edidit ex Gualterii Messanensibus in Thes. Sicul. 
Voi VI. p. 1^0, undc repetivit /. H. Leichius in Miscell. Lips. Nov. Vol. I S p. 5oo , et quoad disticlion , quod inter utruinque nostrum excidit et iam tum in 
lapide paene evanuisse videtur , ex C^ualterii Addendis , neglectis iis a Muratorio, 
paulo integriorem in Sepulcr. carmin. p- 5i , ubi etiam citatur , qui eandem tracta- 
vit , inter plures , quarum nonnuUas repertas fuisse observat in fano Herculis, 
hodie D. Jo. Baptistae, Phxc. Reyna in Notit. urbis Messanae P. I p. 162. Gual- 
terius autem post primum quidem distichon , cum antea ( cum Reyna ) non nisi 
haec edidisset: 

ATTOSEXEI 
nO0H2ENKAI - - 
TETSEATPOION: IOIC 
OTTOKAAON vc. T. K. 
ex schedis viri cuiusdam eruditi post enotavit haec verba: 

ATTOSEXEI 
nO0H2ENKAI - - 

TErSEArrpoisM^- - 

MATAMTPOMENC 
OTTOKAAON K. t. K. 
Hinc quam Leichius exsculpserit sententiam nihil attinet refcrre, cum prlnwi 
statim vox crzirOc , apud Reynam y 2rziK0c , apud Muratorium , pro (sv^^vyoc,^ 
coniux , accepta mirum quantum a veritate eum detorserit. Reynae cv^vyo^; est 
adiectivum, aequalis fuit una omnibus patria, nimirum Messene, ut cogitetur, 
de triginta quinque Messeniorum pueris in freto Siciliae , fracta nave , ad unum 
omnibus submersi» , quos luctu publico et variis honoribus prosecuti sunt Messa- 
nenses. Pausan. V, 25, 1. Optime, si haec esset verbi <jvv^vyo<; vis. Prima littera 
iam tum fuerit deleta, quam non 2 sed K fuisse nobiscum sentient qui singula pepende^ 
rint. Distichi secundi litteras evanidas de coniectura supplendi nulla s^^tis placet ratio. 

7. 
"iJ^ii/ \^woLiw; Taj/Tcov ^ovumov tfywi/ 

^ M r,tm HocTor^div 7M /uLg Xa/3oO(ra vtfaTfT, 

TfKjiKov oiTr diJiTreKoevTog' eX.^ Jg KXecs vm iv 6l(ST0ic, - 
coJg/i) fxeyoLKw dfxcpi^o^Kodv d^o<pMi/. 
Pataris Lyciae cum multi* aliis epitaphiia , ex qiiibus hoc ummi iuris publici 
fecit, exscripsit Anglus Francis Beaufort y ex cuius Itinerario {Karamania or 
a brief description of the south Asia Minor 1817 ) nuper excerptum est in Dia- 
rio Eruditorum Parisiensi. 8 : 8.. 

EinEINTlCAtNATAI - 
CKENOCAinOCAPRON 
AQPHCACEinEPrAAC 
H0EPCITHCHNO 
. . nAPOAEITA. 

itTe^ "Xhxi a ©eeffiTM? w , d TafooTra ; 
Ei Dallawaei libro iudiculos continente monumentorum artis antiquae per 
\ngllam hodie dispersonim , {Anecdote. of the arts in England p. 53o ed.1800) 
„bi quae basis vocatur , cippum esse , intelligi sponte potest. Refertur mscr.ptio 
ad larvam, (nudis, ut Seneca ait, ossibus cohaerentem) huic saxo vel msculptam 
olim, nunc deletam , vcl acUiuc exslantem neque observatam ab edatore. Juvena- 
tius in libro supra laudalo p. 40, se tribus quatuorve ante annis Romae v.disse nar- 
rat lapidem, postea ex villa- Buronia in Angliam transporUtim, , cum hac ipsa epi- 
graphe supra sceleU humani figuram , quem ab iUo non diversum esse lap.de du- 
bitare non sinit , quam adiunxit, icon aere expressa, notas exhibens eadem plane 
versuum disposhione coUocatas , continentique , ut in Anglico libro , sene scriptas, 
supra formam larvalem. 3am cum Juvenatii liber apparuerit anno 177^, P"^»- 
vaeum, qui anno .776 saxum istud non longe a vetere Antio terra efro^sum esse 
refcrt , quoad annum crrasse oportet. Vertit Juvenatius : 

Quis potis adspiciens nudato iam osse cadaver, 

Thersites an Hj-las fiierim dixisse, viator? 
Eandem mortis imaginem in epulis esse propositam , norunt omnes ex Petro- 
Hio 54, ubi, cum larva.n argenteam servus attulisset, Trimarchio exclamat: 
Hcu , hcu nos miseros , quam totus homuncio nil cst ! 
Sic crinius cuncti, postquam nos auferet orcus, 
Ergo vivamus , dum licet esse bene. 
Cuius usus monimentum exstat in fragmento anaglyphi Parlsiis adservati, rid. 
r^couti Indi^em monum. antiqu. Musei regis GaUiarUm 18J7 Nr. 19. Pro sce- 
leto in lapidibus sepulcraUbus exsculpi etiam solebat cranium ; vid. Polemoni» Re- 
gis Epigr. I Anthol. T. U p. 53o tX. Jppend. p. 798 nr. 121. cwmv y\v Taya^TO?, iv i^yoL^ki'; r]e :ro}\hai<5- 
\ ' . T^WTa q>i^(xiv Tr/uTiKj, kDJo^ im^TrhaTo' .. ■; 

lu^aro J' au juiavtaficrtn .vtai ijULf^TMi/ TagaKOiTiv 
.. -^.ToucJ^g 'K<xXe7v jvfx^oVf ^w^ao^ «ut£ tuXoi. 
XaTg£ r^acpiKe. 
Aegls Macedoniae, nunc Bodena, Vodliena, rcperlt AngTus enidltus, W. M- 
Leakius , inserique iussit in Diar. Classicum Fasc. XXVI p. 534 cf. F. XXIX. 
p. 164. V. 5 marmor praebet xoXEiTa/^, V. 5 gijULf^THy. Formam activam T^coTa <pi^(^Vy 
pro T^oJTa (pg^ojuevo^ , in eiiisdem Diarii F. XXXIV p. 388 illustrat Boissonadius 
V. Cl. in Commentation^i ad Inscr. Actiacam, ubi simul vocem (t/mvoc optimo iure 
reddit epigrammati a Jacobsio in Append. N. 290 recepto. Neque aliter legerunt 
viri itineribus in Graeciam factis celeberrimi Sponius et nuper. Clarlius , qui ex 
marmorea uma in sacello quodam prope Thebas coUocata litterisque admodum per- 
«picuis atque distinCtis signata hoc epigramma d^^nuo enotavit, in Itiner. T. II 
Vol. 5. p. 59 , unde reliquajn lectionis varietatem excerptam apponemus. V. 1 ^of,- 
vovdi, 2. Tg/iUiwi/T£C. 5- ec 4- w^^vixo/;, 6. oXr/co-^, et quod Jacobsius ex emenda- 
datione sua posuerat, gj/a^iS^jULioc. ' 7- <:!t;/&I?aa'Tov €t(j^v, 10. ocnixvmrov. V. 4 aJaM? 
adiectivum esse non persuasit nobis Jacojjsius. Est etiam inter marraora Elginia 
s«rcophagus cnim nomine mulieris Adae ; vid. Synopsis ofihe Contents of ibe 
British Musewn 1817 p. 124. 

la 

i " 

"Evd-oih Taicoi/a^, k v.i<i7t^e^ viv Tsoje 'Voi^ 
^ VLai ^elTTvoK; vt^/va^ TroKKoi fxeT evcp^oavvw; y 

KeTfxa; tco S-atvdiT(xi ixy\^iv o^peKKofx^vo';. 
Gruter. p. gia. (cd. 1616.) ex lapide Romae tum exstantef Murat. 
p. MDCLXXX, 11, ex apographo Ligorii , cf. JLeich, in Misc. Lips. Nov. T. I. 
p. 492. Quae cistiferorum fuerit Romae conditio, num officii ratio eos adduxerit 
ad ludos istos symposiacos, quorum iam apud Theognidem 971 mentio fit, non 
liquere putamus. Subter Graeca scriptum est : GAIONAS. ANIMVLA. Gaeonas 
morti, cui TrivTii 6q>eiKotJje2foi. , nihil iam debet, quippe cui debitum solveriu. 

0£oT^ VLoi.TatX^ovmi. 
Nvv BxatKeio^ iydy ^§e<po$ ai/uvoy, G)Jg> MaK^Twr 

■ T«T?0^ MaVtfil/OUj FKUKffO^ /JLMT§OC ju^ TfiVtouWr 
d/.TXO ETM TCKmOLiiy T§0$ TOUTOi^ /XW-' ip^V «» . nr . • « MDCCIV, 7 emendalum exhibuit LetcJu m. Misc, Lips. 

m. T. I. P. 497; ^;^^^^^^;!^^^^ i^Hs apud /aco6. Jppe.ui p. 8.1. 
nnva Littera numeralis a ^ovo(TuXXa^^« m i^mDi i 

./ ^«,iri T PH^iium typothetae error est, 

AJiULyov pro alr.ivQy apud L.ciciiium lyp 

12; . ■ 

KEIMAICOEMOCANHP 

biothtaneocteaeccac 

KAirAIHNnATEaNKAI 
KTMATANHrCinEPM 

•* CACATCO ^\ : 

NinrAIHTEPMABlOr 

rum descvipserat. &ub pnmis yc ^ 
(Sluosa/,;?. Distioliqn autera , ^. ^ , 

., alio la,idc ntutuatus fuerit quadratanus. LU^ra qu ^^.^^.^^^^ 

c<«pta est, iis a lapicidis , -''- ^^^ ^^^^;^';^ ^ tAPHin N. 4. innAEin 
„t e. !?. dcest in APHSTOSTNHSI N. i, .n SnSINn N. «' epigraramatls 

N. 7 ! in KnMn EN Hr.^OEn secundum apographum Fourmont.anam p „ 
quod in /«c. ^iV^"'?- est N. 375 cct. 

1L AT T-nl. ^'i 2 et in Museo antuiu. statuarum {luusee i 

.,-...- . . -14. ' 

_ T1/T6 TJX-.a, T0/a«itf70v a|aiWo?a TaT?lJo« a««, 

olov Z.V5 tVev, olov -0W« «V- ^ V^ descrintum a Dr. 

Ex Rob. TralpolVr Memoirs reUrti.e to Turley p. 107 , descnptum 
nul in cimeterio Turcart.m in .i*o Troadi, Palaio Atche Kev.. 


■-.•-' ^ .'••■■ ■ 15.- : • - ,.■.,* ,. ■ • 

. 'Xid^ BiGim 'AttIqv piv ovv S^cxKb ,. 

VLahot M TouTo/^ oIwt^o^; kv 7^m . i^icti^ 

S^oLvcJv y To-S-fii/o^ ToTc yovBwi y£v6ixevo<; 

J Tracrrov ov^eky ovX vfJievatov me Ti<;y * ' 

ci) "KafXTroi^* M^e J/ujULcpmMV, yootdi ^e . - 

wal J^avt^uoK ToXKo7c7iJ/ IvS^oJ^' M7a70i/, 

ouT£? Ka7or/.&v ^sl iie toV ^wto'./ ^goVo'/. 

IxSkkov ^e viKama^, T^ou^ohy tmi/ liutii;' ivXw , 

^aiv y ov (piKov aoi , xai ivXot^ o(T(tiv ^h.et^. 
Ex cippo Smyrna olim in Angliam atlato apud MaxwelTum Gartshore , edidfi 
iTaylor Combius, apographe summa accurationer ex aere facta, in jlrchaeohgia 
or Miscell. Tracts relating to aniiquity Vol. XIII. 1800 p. 280-289. Qui qui- 
aem ex totius lapidis habitu et, quod satis debile est argumentum, ex usu Ktterae 
Hy quae post lulium Caesarem in alteram formam co mutari coepit, yenerandam' 
ipsi antiquitatem tribuendam esse coniecturat, Supra inscriptionem rudi artificio- 
inseulptus est iuvenis tunica succincta indutus, paUio ex huraero dextro suspenso, 
ct , quo equestris dignita* significetur , equum tenens. Litterarum formae elegan- 
tiores sunt , versus singuli iambos continent. Epitapbiorum hoc metro conscripto- 
nim, si ab mJcmTWoT^ discesseri», eorum igitur, quae revera tumuKs ornandis scripta» 
fuerint , nescio an aliud exemplum supersit nuUmn. Trochdicujn adest in lacohs. 
jippend. p. 859 nr. 520. — V. 1. fuit cum dev^aXe in ^ave mutando cegitarem. 
Recte monet editor Anghi^, ixev ovv commotionem aniuM indicare , ut Ergo 
Quinctilium perpetuus sopor Urget? Horat. /, 24, 5. P^erus mihi nuntius 
grgo Fenerat exstinetam? Virg. Aen. VI, 4^. Bifficultatem adfert particula 
UaiTOi. Num : quan^uam super hos integros viginti annos (It/ TOUTOi?) tres dies, 
et quidem morbo correptus^, vixit , ut cum ironia quadam lugubri dictum- sii f 
(Postea non bene reddit Taylor Cwnbius.) An: quanquam ob hoc ipsum quod^ 
•«deo maturus obiit , ut matrimonium contrahcre , prolem relinquere nequierit,. 
postquam tribus diebus miseranda morte occubuit, maiua est desiderium parcntujn, 
posita scil. ante oiKT^o^ minore disdnctione ? Ut in Append. lacohs. p. 835 nr. 25 1, 
WKUjULogo;/ vta/ aievivov i/rel S^ero TaW uto ^aToi/. Cf. p. 828 n. 225. Ita in inserip- 
tione inter Palermitanas p. Sy , a Gombio citata , KiCJffOC v.oJl T^ucpojy 0* ArAa^ioTjf 
TaKaiTCC^oi vox/awgoi XgMffTW Xat^eTBi verbum roLhotmCi^oi vim. alteriu« a«goi Miculcaf, ./ %2 13 II Ad ultima , in quibus Ta^O(5^o^ nove dictum est pro TacoJ/TK^ , cf. lacobs. Jppend. 
cum n. 25i, tum n. Ty55 , ex cippo figwris ornato, in Archaeologia Vol. III. p. a5o 
aere inciso , ubi ad vocem (kUoL^; bene citatur ApoUon, Lex. Hom. V. "Aei J^6 , et 

Bp Igr ammata de dicatorid* , . 

J(e?)vtojULOLf gy AiJwjulo'^» (jrifx^oKriv d^otvdTon: 
ToToy, oy 'AtoKXGl^ 0-6 «-^o^pMTMV mzoitjaT aJTo^, 

XiiiUjULa, v<?i<ni/, iULitT?(k t tikB^lw <5^ixaVa^* 
ou KKgoc ouJ"' aiGoV tTriKmirai' olv^^ol yd^ filxei/ 

(T)«y TT^iy >.eiToOfyoy cuJevi \6i7r6fxevov. - ' 

Balum est in libro splendido lonian Antiquities Vol. I. p. 4o, tx lapide pa- 
rieti acditicii diruti prope Miletum nunc inserto, quem pro bnsi olim fuisse oportct 
statuae proplietae alicuius Apollinis Didymaei sacra infula ornatae. AaP^oWa, ab- 
fiolute, ut ol Xo^oVtc^ Jr/.acyTa/. ApoUinis sacerdotes erant v.\v\^(^roU «orte ducti e 
primoribus civitalis, Eurip. lon. ^iT^ ss. Deus autem sorUtioni praeest, suos sibi 
eligit ministros , in quam rem insignis est locus Platonis de Legg. VI. p. ^Sg. C. 
Ta jutsi/ ovv'r(2v le^Qv, tco .^gy gTiT^gVci/Ta auTCo to v.€Xa^i(T^i.ivov yiyve(j^au, v.K^ovv 
OUTG) T? ^bIx ruXn axoJiioi/Ta! Posidonio cum in iHo quasi certamine pahnam de^ 
ferret ApoHo, rcditus eius seu facultales amplas respexerat, tum incorruptara, 
qua iudicis munere functus esset, fidem , matris denique, quam sacerdotem Apol- 
linis fuisse coniicere licet, pietatem. ^iv.cH^eiv, ut apud Hojner. Od. XI , 544 546, 
ubi certaraen dc armis Achillis memoratur. Nota tamen structuram, qua hoc vei^ 
bum non , uti debcbat , absolute positum est j sed ita , ut aUud verbum ex adr 
iuncto supplcatur. Plato 1. c, pergit: AoxijULaCfii' ^e rov del K^x.yXdvovra, t^wtoi/ 
fxiv 6\6v,Kyi^ov ml yvhiov' UenoL (^<; oii ixaKKJroc e/. y.(3L^otievov(j(2v oiKMdfiW/ q>6vov ^i 
dovov y.ai 7rdvr(jiv T2y tt^i rd roiavroL fi^ Ta ^fia dnoi^ravoflevciv y avrov rt va\ t^ 
TC?a VM ix-Are^a v.ard ravrd ^t^i(^v6ra<;, In marmore scriptum est lio<se'i^(jivie^ 

... 11. 

'AKxiJou Bao-^Tov ^gvgif^, i^iv.v^ia <p(?Ta, 
^ovKvi /ai Jmjulo^, vaeTai ^a3*£>K 'ETi^aiijcu, • - «o/T &k^(iafK} TMi/ ToXXavti ^(2v.i tSxmf ' \ 

«Ixow Tw<^-7€5w?av, Stco!/ |9ouX«Toi/ «l/«>tTGJ!/* . .. 

i^^JKpKT/UUItTl}. B(0UXifC.) 

Ex Paciaudi Monum. Peloponn. T. II p. 6 , qui multus est de generis nobi^ 
litatc eiusque apud vcteres honore , ( in eo quidem insigniter falsus , quod Bassum 
ex Epidauriorum quadam gente ab Heraclidis originem ducente ortum fuisse putat) 
^t de statuis dicandis vel senatus consulto , vel e populi decreto , vel ex utri- 
usque voluntate, vel e ye^ovjiai; suifragio. 0£ou$ iva]/ira<; Romanos imperatores hic 
esse recte statuit, qui Bassum^ ut juris peritum, in consiUum adliibuerint quoties 
de gravi Epidauriorum controversia cognitione sententiaque transigendum , vel edi- 
ctum aliquod in eorum commodum proraulgandum, vel denique illorum postulationir 
bus , libellis , epistolis rescribendum fuerit. (pag. 74-) Marmoris scriptura et cha- 
racterum forma Traiani et Hadriani aetatem prodere ei videbatur. -— Inscriptio- 
nem statuae a ^^^(X/SuTe^coi/ <jvv6^(t> Theogitoni in insula Chio in gymnasio Homerico 
positae, in Commentariis Societ, philol. Liips. Vol. IV, p. i, p. i54 editam, huc 
Apponeremus si minus lacera esset. 

la 

— (^^iyyerai, v^ejxieh yehdei ixovov' val rdXa ^d<jei 
rdv ^e X/S^y -^^vXdv, jao?<pa r6(Jov ^vvarai, 
Fx Diario littcrario Ital. ( Giornale delV Ital. letterat. Padova i8ii ) T. XXVIII 
p. gj. Marmor inventum prope Argos anno i8io , et cum aliis una tunc effossis 
a Northio , Anglo nobili , emtis de praefecto istius terrae , Veli Pascha. Qui illic 
primum edidit , Mauromatus Corcyraeus , Academiae Jonicae socius , fragmenturtl 
es^Q. non animadvertens , ita interpretabatur : 

Pctrla, «' acqueta , ride ^ol? o anche presto 
Dara anima al sasso? Tanto puu la forma. 
De statua sermonem esse , cuius basi insculptum fuerit epigramma , dubitari 
nequit ; interrogative accipienda esse quae supersunt , minus liquet. Praeterea par- 
ticulam ^i a poeta profectam esse vix credi potest, quamvis vaX ^e etiam supra 
ft. 6 legitur , Anglo anonymo notante , hanc coustructionem , quamvis inelegantem, 
nou egere exemplis. 

19. m 

'Aa-Ta^TJK ^'2\xov fx eVo?;?^) XlovKXe^ jul' dvi^mev. 'ilfax7.£T Tu^iCj) AjoJccga d^Xie^eia, ^ ^ >- - 
<*1*-*J 44 

Ex jirchaeolog. Vol. II pag. ga et Vol. III p. 534. Uiraqiie ara in paro- 
chia Corbrigiensi reperta e«t, quo qnomodo Syriorum deorum cultus translatus 
fucrit investigare, minus felici successu, conatus est editor p. 527— 35 1. Praeter 
lias nostras nuHae unquam ia Anglia inventae sunt inscriptiones Graecae. Accedamus iam ad id, quod hacc qualiacunque proludendi occasionem dedit. 
Instat enim regis augustissimi natalis, quem oratione in aedibus academicis habenda 
piisque votis pro regia sahite concipiendis primum celebrabit universitas litteraria 
Khenana. Cui solennitati rite obeundae Curatorem Academiae iUustrissimum», 
generosissimum , proceres huius urbis gravissimos, conwnilitands generosissimos, 
humanissimos ea qua par est observantia invitamus^ 1 \